Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Diksyonaryo ng Katig.Com
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
Tagalog Translation
Drum - Dysentery

drum (container) - dram
drum (musical instrument) - tambol
drummer - tambolista
drunk - lasing; langgo
drunkard - lasenggo
dried - pinatuyo; nagpatuyo
dried fish - tuyo; daing
drive - maneho; taboy
driving - nagmamaneho; itinataboy
drove - nagmaneho; itinaboy
dry - tuyo; matuyo; tuyuin
dryer - patuyuan
drying - pinapatuyo; nagpapatuyo
dry run - pagsasanay; praktis
duck (duckling) - n. bibe; itik; pato
duck - v. ilag; ilagan; yuko; yukuan
ducked - umilag; inilagan; niyukuan
ducking - umiilag; iniilagan; niyuyukuan
due - dahil
dues - butaw
dugout - lungaw; lungga
dull - mapurol; mahina
dumb - bobo; gunggong; gago
dump - itapon; ibasura
dumped - itinapon; ibinasura
dumping - itinatapon; ibinabasura
dumpster - basurahan
during - habang
dust - n. alikabok; alabok
dust - v. alisan ng alikabok; punasan
dustbin - basuraahan
duster - pang-alis ng alikabok
dustman - tagalinis
dustpan - pandakot
dusty - maalikabok
duty - tungkulin; gawain
dwarf - unano; pandak
dwell -tumira; mamahay
dwell - talakayin  (Do not dwell in the past.)
dwelling - tirahan
dweller - nakatira
dwindle - maubos; mangunti
dye (coloring) - tina; pangkulay
dysentery - disenterya

Next for letter D:   page 1   page 2   page 3   page 4   page 5   page 6   page 7   page 8
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here