Mga Sagot sa Palaisipang Pinoy - Level 2 by Katig.Com
Mga sagot sa ating tagalog riddles o Pilipino puzzles:


1.  Sagot: Ang letrang "g" ang nakikita sa gitna ng dagat.

Marami ang sumasagot ng tubig, isda, o bapor subalit mali ang
mga sagot na eto. Ang salitang "nakikita" na ginamit sa tanong
ay pangkasalukuyan (present tense.) Dahil ang tinatanong ay
hindi naman kasalukuyang nasa dagat, o nasa tabi ng dagat, hindi
tama na nakikita niya ang tubig, isda, o bapor sa panahon na
siya ay tinatanong.

Kung ginamit ang salitang "makikita" (salitang panghinaharap o
future tense), o "nakita" (salitang pangnagdaan o past tense)
ang sagot na tubig, isda, o bapor ay maaaring tanggapin na tama
dahil ang tinatanong ay maaring "makakita" sa hinaharap na
panahon, o "nakakita" sa nakalipas na panahon ng tubig, isda, o
bapor sa gitna ng dagat.

Sapagkat pagkasalukuyan ang tanong, ang tinatanggap na sagot
ay ang letrang "g" na nasa gitna ng salitang "dagat."


2.  Sagot:  3 oranges. Hindi sinasaad sa tanong na magkakaiba
ang 3 prutas. Pansinin din na ang tanong ay tumutukoy lamang
sa pangalan (pang-isahan) at hindi sa mga pangalan
(pangmaramihan.)


3.  Sagot:  Aga at Osama sa lalaki. Rosario at Ate Glo sa babae.


4.  Sagot:  Santa Claus.


5.  Sagot:  Hindi nawawala ang P10. Sapagka't ibinalik ang tig-
P10 sa bawat isa sa kanila ang suma ng kanilang pera ay P270 na
lamang. Sa perang eto, P250 ang ibinayad sa pagkain at P20 ang
ibinagay na tip sa waiter.

Upang maging P300 uli kailangang bawiin sa bawat isa ang tig-
P10 at idagdag sa P270. Ang palaisipan na eto ay naglalayong
lituhin lamang ang tinatanong.


6.  Answer:  Today and Tomorrow.
Many would answer Tuesday and Thursday but those days are
not consecutive because there is a day (Wednesday) in-between
those two days. The key word to this puzzle is consecutive.


Basahin ang mga tanong sa Palaisipan Level 2.


Go to:
Palaisipan Level 1
Palaisipan Level 3
Palaisipan Level 4
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us