Mga Kataga at Kawikaan (Idioms & Idiomatic Expressions)
Mga Katagang Tagalog at Kawikaang Pilipino
Filipino idioms and idiomatic expressions


Agaw-buhay  -  naghihingalo;  muntik o malapit ng mamatay
Agaw-buhay na ang biktima ng sakuna nang isinugod sa ospital.
Ang maysakit ay agaw-buhay na nang dumating ang doktor.


Balat-kayo  -  huwad; hindi totoo
Balat-kayo lamang ang ipinakitang ugali ng kanyang manliligaw.
Ang mga pulitikong mapagbalat-kayo ay hindi dapat iboto.


Biglang-yaman   -   nagkamal ng limpak na salapi; yumaman nang
                           biglaan
Biglang-yaman si Ron nang tumama sa loto.
Si Weng ay biglang-yaman nang mapangawasa ang milyonaryong si Mark.


Bukas-palad   -   mapagbigay sa kapuwa;  galante sa buhay
Bukas-palad ang pamahalaan sa mga biktima ng lindol.
Marami ang humingi ng tulong sa kanya dahil siya ay kilalang bukas-palad.


Lumang-tugtugin  -  lumang pag-ugali o dahilan;  bagay na nakasanayan
              dahil laging ginagawa.
Lumang tugtugin na iyan kaya wala ng naniniwala sa sinasabi mo.
Mga lumang tugtugin na ang ipinapangako ng mga pulitiko tuwing halalan
.


Maasim na ubas (sour grape) - isang katagang hinango sa isang pabula ni
Aesop.
Basahin dito ang pabula upang malaman ang kahulugan ng katagang
maasim na ubas.


Mababang-loob   -   maawain; madaling maawa
Siya ang takbuhan ng kanyang mga kaibigan dahil kilala ang kanyang pagiging
mababang-loob
.


Mababa ang luha   -   madaling umiyak o mapaiyak; masyadong iyakin
Ayaw kong manood ng pelikulang madrama dahil mababa ang luha ko.
Mababa ang luha ng kasintahan ko kaya madali siyang umiyak kapag
nagkakatampuhan kami,


Tanging-yaman  -  natatanging bagay na pinahahalagahan o ipinagmamalaki
Ang aming tahanan ang tanging-yaman naming mag-anak.
Ang iyong pinag-aralan ang tanging-yaman mo
.


Tawang-aso  -  tawang mapangutya;  tawang hindi bukal sa loob.
Tawang aso ang isinagot ni Mon sa mga pagbibiro ni Carl sa kanya.
Alam kong hindi ka talagang natutuwa dahil sa tawang-aso na ipinamalas mo.


Walang utang na loob  -  Di marunong gumanti sa kabutihang tinangkap.
Si Jake ay walang utang na loob sa kanyang mga magulang kaya parang
minamalas sa buhay
.
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
KATIG.COM
Custom Search